Ανέκδοτο:Ελληνικό…δαιμόνιο

Ένας Έλληνας µπαίνει σε µια τράπεζα της Νέας Υόρκης και ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο.